Z Košíc do sveta Rádio Košice Datacomp.sk
INFO A TRAŤ

USPORIADATEĽ:
MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice

SPOLUORGANIZÁTOR:
LETISKO KOŠICE

TERMÍN PODUJATIA:
25.04.2020

MIESTO:
Letisko Košice, Slovenská republika

ČAS PODUJATIA:
18:00 - 22:00 hod.

ŠTART A CIEĽ BEHU:
Letisková dráha, Letisko Košice

TRAŤ:
5 km alebo 10 km
» vizualizácia mapy v .pdf

ČASOVÝ LIMIT :
2 hodiny ( 20:00 - 22:00 hod )

ŠTART BEHU :
20:00

REGISTRÁCIA:
06.02.2020 - 25.04.2020

PRAVIDLÁ:
Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

HLAVNÉ KATEGÓRIE:
Muži, ženy a tímy.

Kategórie Muži
M15: ( 2005 a mladší ) vek do 15 rokov vrátane( kategória pre 5km beh )
M39: ( 2004 – 1981 ) vek 16 – 39 rokov
M40: ( 1980 – 1971 ) vek 40 – 49 rokov
M50: ( 1970 – 1961 ) vek 50 – 59 rokov
M60: ( 1960 – 1951 ) vek 60 – 69 rokov
M70: ( 1950 a starší ) vek 70 a viac

Kategórie Ženy
M15: ( 2005 a mladšie ) vek do 15 rokov vrátane( kategória pre 5km beh )
Ž39: ( 2004 – 1981 ) vek 16 – 39 rokov
Ž40: ( 1980 – 1971 ) vek 40 – 49 rokov
Ž50: ( 1970 – 1961 ) vek 50 – 59 rokov
Ž60: ( 1960 a staršie ) vek 60 a viac

VEKOVÝ LIMIT PRE 10 km trať:
16 rokov, t.j, ročník narodenia 2004 a skôr
Pre 5 km trať bez vekového obmedzenia.

CENY PRE VÍŤAZOV:
Traja najrýchlejší účastníci Košice Runway Run 2020 v ženskej a mužskej kategórii získajú produktovú podporu v nasledujúcej hodnote:

1. miesto produktová podpora v hodnote 200,- €
2. miesto produktová podpora v hodnote 150,- €
3. miesto produktová podpora v hodnote 100,- €

Samostatne bude vyhodnotená a ocenená aj kategória do 15 rokov pre trať 5k.

Najrýchlejší tím s najnižším priemerným časom získa produktovú podporu v hodnote 200,- €